ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನರಿ

2002 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ

ಪ್ರಕರಣ

>>ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಶೋ ಕೇಸ್

ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಇಟಿ ಬ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ಲೈನ್

ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಕರಣ

ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಇಟಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಹೇರ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ

ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಕರಣ

ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಇಟಿ ಹಗ್ಗದ ತಂತು ತಯಾರಿಕೆ ಯಂತ್ರ ಲೈನ್

ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಕರಣ


ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ:

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ